logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Error: No s'ha trobat el formulari de contacte.

 

Funcionalitats i serveis

Funcionalitats Plataforma GESTIN

Missatgeria instantània via APP i Videoconferències (Tellfy*)

Comunicació amb les famílies integrada amb Tellfy*

GESTIN permet una comunicació àgil i efectiva amb les famílies amb eines que faciliten la comunicació en remot i el teletreball:

 • Trameses d’avisos informatius o urgents a famílies per grups de classe, o a tot el centre.
 • Reunions per videoconferència sense límit de temps, impartir classe en línia o fer tutories amb les famílies.
 • Missatgeria Professorat-Alumnat d’una classe amb adjunts per alumnes solts o a tota la classe.
 • Missatgeria Tutors-Família que facilita la tramesa de butlletins de notes i informes a les famílies.
 • Notificació diària de faltes i retards a les famílies.
 • Creació de grups de missatgeria ( Grups de coordinació de professorat, grups de Tutors, etc.)
 • Agenda escolar on el professorat pot fer anotacions de deures, observacions i exàmens.
 • Tramesa d’informes d’observacions de comportament i treball a classe -presencial o virtual-

(*) Tellfy: Solució especialitzada de Videoconferències i Missatgeria instantània via APP (www.tellfy.com).

Control faltes d'assistència

Control faltes d'assistència

Realitza el control de faltes d’assistència d’alumnes, i altres tipus d’incidència (retards, observacions a classe, etc.)

 • Els pares poden consultar les faltes i incidències dels seus fills via Internet.
 • Notificació a les famílies de faltes i retards
 • Opció que els pares puguin justificar les faltes d’assistència per Internet.
 • Pantalla per atendre trucades de pares que truquen a primera hora.
 • Gestió absències previstes. Absències amb pauta setmanal.
 • Integració amb Horaris GP-UNTIS*, Peñalara i HorW
 • Gran flexibilitat en la definició de Grups i Horaris
 • Nivells, Tallers, Optatives, desdoblaments, etc.
 • Àmplia varietat de llistats, informes, extractes i estadístiques.
Gestió de sortides

Gestió de sortides

Sobre un format d’agenda s’anoten les activitats previstes tipus sortides, extra escolars o altres.

Aquesta informació es accessible per les famílies i alumnat implicats, i també pel professorat.

Si l’activitat implica l’absència d’alumnes a la classe habitual, al passar llista els professors visualitzen l’activitat i estan informats del motiu de l’absència.

Pre-avaluaccions i avaluacions

Pre-avaluacions i avaluacions

Permet anotar els resultats de les preavaluacions i publicar-los. Els pares poden consultar les preavaluacions i avaluacions.

Els diferents conceptes de valoració son totalment configurables i es poden adaptar a la casuística de cada centre.

El professorat tutor pot fer anotacions de tutoria.

Entrevistes de tutoria i seguiment

Entrevistes de tutoria i seguiment

Permet enregistrar i consultar les entrevistes de tutoria i de seguiment acadèmic.

Sobre un calendari, el professorat anota els acords o conclusions de l’entrevista.

Un desplegable “Tipus d’entrevista” permet etiquetar les entrevistes

Un camp de cerca permet trobar entrevistes realitzades per diversos conceptes

Agenda escolar i deures

Agenda escolar i deures

Agenda escolar on-line on alumnat i professorat fan anotacions de deures i exàmens. La família pot accedir a l’agenda a través del seu accés Internet. És una agenda compartida Professorat, alumnat i família

Sobre un calendari es mostra graella amb les anotacions del dia de deures, exàmens i altres coses a recordar.

les famílies accedeixen per Internet, i consulten als deures, exàmens i altres anotacions de la agenda escolar del seu fill/a.

El professorat fa anotacions de deures i exàmens. Aquestes anotacions queden enregistrades sobre alumnes concrets, o a tot l’alumnat de la classe.

Altres funcionalitats

Altres funcionalitats

 • TPV virtual, espai per la gestió de cobraments online,
 • Reserva d’espais,
 • Absències de professorat,
 • Gestió d’amonestacions escrites, etc.

Servei de manteniment i suport

Tots els centres disposen d’un servei suport i manteniment que inclou:

Càrrega de dades

Càrrega d’horaris, alumnat, professorat, i accessos per a professorat, alumnat i famílies.

Suport tècnic

Suport tècnic per atendre dubtes, consultes i per resoldre possibles incidències

Actualitzacions

Actualització de millores i noves funcionalitats de GESTIN

Ràpida resolució d'incidències

Adaptable a dispositius mòvils

Allotjament web al núvol